Tổng quan

Tổng Quan

Tên đầy đủ TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 - CTCP
Tên giao dịch CONSTRUCTION CORPORATION NO. 1 - JSC
Tên viết tắt CC1
Vốn điều lệ 3.196 tỷ đồng
Mã số thuế 0301429113
Trụ sở chính 111A Pasteur, P. Bến Nghé, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại (+84) 28 38222 059
Fax (+84) 28 38290 500
Website cc1.vn
Email info@cc1.vn
Pháp nhân đại diện Ông Nguyễn Văn Huấn
Chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị