Xuất nhập khẩu

  • Home
  • Xuất nhập khẩu

XUẤT NHẬP KHẨU

TỔNG QUAN

Để đáp ứng nhu cầu đa dạng của thị trường trong và ngoài nước, đồng thời hỗ trợ tối đa cho các nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng trong nước, phục vụ cho các công trình xây dựng công nghiệp, cơ sở hạ tầng, năng lượng …


TỔNG CÔNG TY VÀ CÁC CÔNG TY THÀNH VIÊN SẴN SÀNG CUNG CẤP CHO KHÁCH HÀNG CÁC DỊCH VỤ

DỊCH VỤ XUẤT NHẬP KHẨU UỶ THÁC
DỊCH VỤ GIAO DỊCH NGÂN HÀNG
THANH TOÁN QUỐC TẾ
THUÊ TÀU BIỂN
GIAO NHẬN TẠI CẢNG & CHÂN CÔNG TRÌNH

CÁC MẶT HÀNG XUẤT KHẨU CHỦ YẾU

Bên cạnh đó, CC1 cũng tiếp tục mở rộng kinh doanh các mặt hàng xuất khẩu như:

Hàng hoá nông sản
Thực phẩm
Hàng may mặc
Thủ công mỹ nghệ
Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất