Ban điều hành / Ban quản lý

 • 01.Ban QL/ĐH các dự án tỉnh Lâm Đồng
 • 02.Ban QL Khu dân cư Hạnh Phúc
 • 03.Ban QL Dự án Khu dân cư Hạnh Phúc
 • 04.Ban ĐH Dự án Vinpearl Đầm Già - HT
 • 05.Ban ĐH Dự án Khu Biệt thự Vinhome Central Park
 • 06.Ban ĐH Dự án Hạ tầng Tp. HCM
 • 07.Ban ĐH Dự án CC1 - Nghi Sơn
 • 08.Ban ĐH Dự án Nhà máy Nước Thủ Đức III
 • 09.Ban ĐH Dự án Nhà máy Nhiệt Điện Vĩnh Tân 4
 • 10.Ban ĐH Dự án Trụ sở Kế hoạch Đầu tư Tp. HCM
 • 11.Ban ĐH Dự án Trụ sở Công An Tp. Hồ Chí Minh
 • 12.Ban ĐH Dự án Bệnh viện Nhi Đồng Tp. Hồ Chí Minh
 • 13.Ban ĐH Nhà máy Nhiệt Điện Duyên Hải 3
 • 14.Ban ĐH Dự án Đường sắt nội đô Tp. Hồ Chí Minh
 • 15.Ban ĐH Dự án Bệnh viện Khu vực Xuân Lộc
 • 16.Ban QL Dự án Xây dựng Cầu Đồng Nai mới
 • 17.Ban ĐH Gói thầu A1 – Liên doanh CC1-Lotte
 • 18.Ban ĐH Gói thầu CW3A/CW4A
 • 19.Ban QL Chuẩn bị đầu tư dự án đường bộ ven biển Hải Phòng
 • 20.Ban QL Dự án Khu căn hộ CC1-Felix Homes
 • 21.Ban ĐH Dự án Gói thầu F8-F9