Lịch sử phát triển

Dấu ấn thương hiệu kết tinh từ bề dày kinh nghiệm, uy tín và tầm nhìn phát triển chiến lược

 

CC1 được thành lập từ năm 1979 và đi lên với vai trò là một nhà thầu phụ trong nước cho các dự án xây lắp. Trải qua 43 năm hình thành và phát triển, CC1 đã phát triển lớn mạnh với quy mô ngày càng mở rộng và đa dạng các lĩnh vực hoạt động

Lịch sử phát triển CC1


 1. 1979 Thành lập Tổng Công ty Xây dựng số 1
 2. 1985 Kinh doanh và sản xuất VLXD
 3. 1989 Xuất nhập khẩu VLXD
 4. 1992 Tư vấn đầu tư và thiết kế xây dựng
 5. 1995 Thành lập lại theo quyết định số 995/BXD- TCLD của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ngày 20/11/1995
 6. 1996 Đăng ký kinh doanh lần đầu (Số ĐKKD: 103392)
 7. 2001 Đầu tư, kinh doanh du lịch, khách sạn, dịch vụ vui chơi giải trí, đưa lao động và chuyên gia Việt Nam đi làm việc có thời hạn ở nước ngoài. Thi công xây lắp đường dây và trạm biến áp điện đến 500KW. Đầu tư xây dựng kinh doanh văn phòng, căn hộ.
 8. 2002 Đầu tư xây dựng nhà máy thủy điện, sản xuất và kinh doanh điện. Kinh doanh khai thác cảng biển
 9. 2006 Thành lập lại theo Quyết định số: 386/QĐ-BXD của Bộ trưởng Bộ Xây Dựng ngày 09/03/2006. Đăng ký kinh doanh lại, hoạt động theo mô hình công ty mẹ -công ty con (Số ĐKKD: 41060000326).
 10. 2010 Chuyển Công ty mẹ - Tổng Công ty Xây dựng số 1 thành Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên theo Quyết định số 617/QĐ-BXD của Bộ Trưởng Bộ Xây Dựng ngày 10/06/2010.
 11. 2016 Tái cấu trúc Tổng Công ty Xây dựng số 1 và cổ phần hóa thành Tổng Công ty Xây dựng số 1 – Công ty Cổ phần
 12. 2020 Bộ Xây dựng chuyển nhượng toàn bộ vốn Nhà nước tại Tổng Công ty Xây dựng số 1 - CTCP

Thành tựu đạt được

CC1 đã được Đảng và Nhà nước biểu dương qua các phần thưởng cao quý trao tặng như Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập, Huân chương lao động. Tổng Công ty xây dựng số 1 cũng nhận được bằng khen, giấy khen của Bộ Xây dựng, Bộ Giao thông – Vận tải và nhiều địa phương trên cả nước.
PrevNext