Dự án vệ sinh môi trường nước Tp. Hồ Chí Minh (Gói 10D)

Chủ đầu tư BQL Dự án Vệ sinh môi trường nước Tp.HCM
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Vị trí  Tp.Hồ Chí Minh
Giá trị 350,85 tỷ đồng
Tiến độ 2011-2012

 

-Gói Thầu Số 10D Giao Diện Giữa Bờ Kè Và Mố Cầu Dọc Kênh Nhiêu Lộc- Thị Nghè.
-Thi công tường chắn bằng cừ ván bê tông cốt thép dự ứng lực dài 18m các bờ kè các đoạn kênh thuộc lưu vực Nhiêu Lộc- Thị Nghè với tổng chiều dài 61,530m bao gồm các công tác như đóng cừ, đào đất và vận chuyển tới vị trí chỉ định, thi công tường chắn tại các vị trí cửa xả ra kênh, gia cố các mố cầu.