Nhà máy Nhiệt điện Nghi Sơn 2

Chủ đầu tư Công Ty TNHH Công nghiệp nặng Doosan
Đơn vị thi công Tổng Công ty Xây dựng số 1-CTCP
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Vị trí Tỉnh Thanh Hóa
Tiến độ thực hiện 2017 - 2021
Khảo sát địa chất, thi công đường tạm, công tác xây cầu, cầu cảng, đường tạm, hệ thống thoát nước, gói thầu xây dựng chung, gói 2 thầu xây lắp.