Đầu tư

Tổng Công ty Xây dựng số 1 được biết đến như một tập đoàn xây dựng đa ngành nghề. Ngoài vai trò truyền thống ban đầu là nhà thầu xây lắp các công trình công nghiệp, dân dụng, hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng giao thông, năng lượng và môi trường đô thị trên khắp cả nước, đến nay CC1 đã khẳng định thương hiệu mạnh là Chủ đầu tư của nhiều dự án lớn trong lĩnh vực năng lượng, giao thông và dân dụng theo hình thức BT, BOT, BOO, PPP thông qua các công trình tiêu biểu như:

  • Sailing Tower
  • Khu dân cư Hạnh Phúc
  • Nhà máy Thuỷ điện Đark’Tih
  • Cầu Đồng Nai mới và tuyến giao thông ở hai đầu cầu
  • Tuyến đường bộ ven biển đoạn qua địa bàn Tp.Hải Phòng và 9km trên địa bàn tỉnh Thái Bình

Bên cạnh đầu tư xây dựng công trình, CC1 còn đẩy mạnh công tác đầu tư vào lĩnh vực tài chính. Với chính sách minh bạch về tài chính, CC1 đã thiết lập được mối quan hệ tốt với các tổ chức tín dụng trong nước và quốc tế nhằm đảm bảo tính ổn định tài chính cho dự án đầu tư của Tổng Công ty. Ngoài ra, CC1 cũng chủ trương thành lập công ty cổ phần theo từng dự án đầu tư để quản lý nguồn vốn được huy động phục vụ cho việc thực hiện dự án theo đúng tiến độ đề ra.