Vị trí tuyển dụng

Ngày đăng tuyển: 20/04/2021

a)    Mô tả công việc:
· Tổng hợp đánh giá môi trường huy động vốn bên ngoài và thực hiện đánh giá môi trường huy động vốn đối với hình thức huy động vốn khi Tổng Công ty có nhu cầu;
· Tổng hợp khảo sát thị trường và xác định các nhu cầu cung cấp vốn của các đối tượng, của các mảng huy động vốn hiện hữu;
· Xây dựng kế hoạch huy động vốn trong ngắn hạn, dài hạn phù hợp với nhu cầu quản trị của TCT và Công ty thành viên;
· Thực hiện nghiên cứu, đề xuất các phương án phòng ngừa rủi ro trong công tác huy động vốn;
·  Tìm kiếm, xác định danh mục các Nhà đầu tư tiềm năng, ngân hàng, định chế tài chính và trung gian tài chính;
· Xây dựng, cập nhật danh mục, thông tin và duy trì mối quan hệ với các bên liên quan;
· Tham gia thương lượng và đàm phán với ngân hàng, các tổ chức tín dụng...
· Tổng hợp nhu cầu vốn toàn TCT dựa trên kế hoạch dòng tiền; kế hoạch tăng giảm vốn, các khoản vay và công cụ tài chính khác…lên kế hoạch huy động vốn;
· Thực hiện huy động vốn và bảo lãnh vay vốn… dựa trên kế hoạch vốn toàn TCT;
· Đầu mối cung cấp thông tin giải trình cho các bên liên quan về việc sử dụng vốn cho dự án đầu tư tại TCT và các công ty thành viên;
·  Theo dõi tiến độ giải ngân cho các dự án và các kế hoạch vốn trong ngắn và dài hạn 
b)  Yêu cầu:
· Tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính/Kế toán/Ngân hàng
· Ưu tiên có kinh nghiệm 5 năm trở lên ở vị trí quản lý vốn
c) Quyền lợi
· Địa điểm làm việc: tại Phòng Nguồn vốn -  Tổng Công ty Xây dựng Số 1 - CTCP (lầu 9, 111A Pasteur, Phường Bến Nghé, Quận 1, Tp.HCM)
· Mức lương: thỏa thuận
· Chế độ lương thưởng, phúc lợi theo quy định của Pháp luật và của Tổng Công ty
Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ ứng tuyển về địa chỉ email: hien.dtt@cc1jsc.com.vn

Ngày đăng tuyển: 08/04/2021

Nhằm đáp ứng nhu cầu tuyển dụng nhân sự cho Phòng Đầu tư, Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP thông báo tuyển dụng các chức danh công việc, cụ thể như sau:
1.      01 chuyên viên thẩm định Dự án Bất động sản:
a)     Mô tả công việc:
-          Phân tích thị trường kinh doanh và xu hướng phát triển của các ngành kinh doanh.
-          Xác định các cơ hội thị trường phù hợp với nguồn lực và định hướng phát triển của doanh nghiệp.
-          Thẩm định BCNC tiền khả thi, BCNCKT của dự án.
-           Lập tổng mức đầu tư, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án.
b)     Yêu cầu:
-          Tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính Doanh nghiệp (hệ chính quy), ưu tiên tốt nghiệp loại khá trở lên.
-          Độ tuổi 24 – 35 tuổi, ưu tiên nam.
-          Ưu tiên có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực đầu tư dự án bất động sản.
-          Mức lương: Thỏa thuận
 
2.      01 chuyên viên -thẩm định Dự án Cơ sở hạ tầng:
a)     Mô tả công việc:
-          Phân tích thị trường kinh doanh và xu hướng phát triển của các ngành kinh doanh.
-          Xác định các cơ hội thị trường phù hợp với nguồn lực và định hướng phát triển của doanh nghiệp.
-          Thẩm định BCNC tiền khả thi, BCNCKT của các dự án đầu tư.
-          Lập tổng mức đầu tư, phân tích tài chính, rủi ro, chi phí khai thác sử dụng công trình, đánh giá hiệu quả kinh tế của dự án.
b)     Yêu cầu:
-          Tốt nghiệp cử nhân ngành Tài chính Doanh nghiệp (hệ chính quy), ưu tiên tốt nghiệp loại khá trở lên.
-          Độ tuổi 24 – 35 tuổi, ưu tiên nam.
-          Ưu tiên có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực đầu tư dự án cơ sở hạ tầng.
-          Mức lương: Thỏa thuận
 
3.      01 chuyên viên quản lý Dự án Năng lượng:
a)     Mô tả công việc:
-          Đánh giá BCNC tiền khả thi, BCNCKT của các dự án đầu tư.
-          Xây dựng kế hoạch và thực hiện các công tác dự thầu.
-          Thực hiện các thủ tục xin chấp thuận chủ trương đầu tư.
-          Thực hiện các thủ tục xin cấp giấy phép xây dựng.
-          Thực hiện các công tác quản lý tổng thể các dự án đầu tư đang triển khai.
c)     Yêu cầu:
-          Tốt nghiệp Kỹ sư Kỹ thuật điện và năng lượng tái tạo
-          Độ tuổi 24 – 35 tuổi, ưu tiên nam.
-          Ưu tiên có kinh nghiệm 2 năm trở lên trong lĩnh vực đầu tư dự án năng lượng tái tạo
-          Mức lương: Thỏa thuận
 
Hồ sơ ứng tuyển vui lòng gửi về địa chỉ email:
Email: hien.dtt@cc1jsc.com.vn