BẢN TIN CC1

  • Home
  • Lễ ký kết Hiệp định giữa ADB và CC1

Lễ ký kết Hiệp định giữa ADB và CC1


Ngày 10/11/2015 Tại văn phòng Bộ Tài chính đã diễn ra lễ ký kết Hiệp định dự án 2 – Chương trình “Cải cách DNNN và hỗ trợ quản trị công ty” giữa ADB và CC1. Chứng kiến lễ ký kết có sự hiện diện của đại diện Văn phòng Chính phủ, Bộ Tài chính, Bộ Xây dựng, Bộ Công thương, Ngân hàng Nhà Nước.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi ký kết