BẢN TIN CC1

  • Home
  • Cty CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động

Cty CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai tạo điều kiện tốt hơn cho người lao động


(Xây dựng) – Đây là một trong 10 nhiệm vụ trọng tâm mà Công đoàn Cty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai đặt ra tại Đại hội công đoàn nhiệm kỳ III (2016 – 2020) diễn ra sáng 9/7. Báo cáo tại đại hội, Ban chấp hành nhiệm kỳ II đánh giá lại tình hình thực hiện nhiệm vụ nhiệm kỳ qua với việc chăm lo tốt đời sống cho người lao động, tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất góp phần hoàn thành nhiệm vụ của doanh nghiệp.

Toàn cảnh đại hội Công đoàn Cty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai.  Là tổ chức bảo vệ quyền lợi chính đáng và hợp pháp cho người lao động, Công đoàn Cty đã thực tốt công tác tuyên truyền giáo dục phổ biến các chủ trương chính sách pháp luật của Đảng, Nhà nước và các nội quy, quy chế của Cty tới toàn thể người lao động. Đồng thời, công đoàn Cty cũng đã tích cực tham gia và tổ chức các phong trào thi đua do Công đoàn cấp trên phát động như: cuộc vận động tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho người lao động ngành xây dựng; phong trào an toàn vệ sinh lao động xanh sạch đẹp; phong trào giỏi việc nước đảm việc nhà… Trong hoạt động sản xuất kinh doanh, Công đoàn đã tham gia phối hợp với lãnh đạo Cty xây dựng các quy chế quản lý nội bộ, nội quy lao động, ký thỏa ước lao động tập thể nhằm bảo vệ quyền lợi ích chính đáng hợp pháp cho người lao động. Qua đó, bảo đảm cho người lao động được hưởng những quyền ưu đãi có lợi hơn so với quy định của Luật Lao động. Bên cạnh đó, việc chăm đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ công nhân lao động luôn được quan tâm với thu nhập bình quân toàn Cty đạt 9,9 triệu đ/người/tháng. Ngoài ra, Ban chấp hành Công đoàn cũng đề xuất với lãnh đạo Cty cử cán bộ, công nhân viên tham dự các lớp tập huấn chuyên môn nghiệp vụ, học tập chính trị nhằm nâng cao trình độ tay nghề cho người lao động. Nhờ đó, Cty đã đào tạo được đội ngũ cán bộ công nhân viên giỏi chuyên môn nghiệp vụ và kích thích được người lao động yêu nghề gắn bó lâu dài với Cty. Trên cơ sở kết quả đạt được trong nhiệm kỳ qua, Đại hội đã đề ra 10 nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới. Theo đó, Công đoàn Cty tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền giáo dục, phát triển đoàn viên, hoàn thành các mục tiêu do đại hội cổ đông Cty đề ra; duy trì cuộc vận động tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho người lao động, đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, đảm bảo an toàn vệ sinh công nghiệp; phối hợp với chính quyền thực hiện tốt thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế lao động; xây dựng tổ chức công đoàn Cty vững mạnh và hoạt động có chiều sâu, tạo ra mô hình hoạt động mới có hiệu quả của tổ chức công đoàn tại doanh nghiệp cổ phần… 

Ban chấp hành, Ban kiểm tra Công đoàn Cty cổ phần đầu tư và xây dựng cầu Đồng Nai nhiệm kỳ III (2016 – 2020) cùng ra mắt Đại hội. Phát biểu tại Đại hội, bà Vũ Thị Tố Tâm, Phó chủ tịch Công đoàn TCty xây dựng số 1 – TNHH MTV biểu dương Công đoàn Cty thời gian qua đã hoàn thành tốt nhiệm bảo vệ quyền lợi cho người lao động cũng như tổ chức các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, giúp Cty hoàn thành nhiệm vụ sản xuất kinh doanh. “Cty là một trong những đơn vị có mức lương bình quân cao nhất trong toàn TCty, điều này thể hiện sự nỗ lực cố gắng của người lao động trong toàn Cty. Chính vì vậy, trong nhiệm kỳ tới, mong muốn Ban chấp hành Công đoàn Cty tập trung thực hiện tốt hơn nữa công tác an toàn lao động và phát động phong trào lao động giỏi, lao động sáng tạo, tổ chức các phong trào văn hóa văn nghệ thể thao để động viên tinh thần người lao động hăng say làm việc gắn bó với Cty”, bà Tâm nhấn mạnh. Đại hội cũng đã bầu Ban chấp hành Công đoàn Cty nhiệm kỳ III (2016 – 2020) với 5 thành viên và bầu Ban kiểm tra công đoàn với 3 đoàn viên. Đại hội cũng biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội với tỷ lệ 100% ý kiến nhất trí. 

Nguồn: Báo xây dựng – Cao Cường.