BẢN TIN CC1

  • Home
  • Công đoàn CC1 phát động thi đua

Công đoàn CC1 phát động thi đua


Ngày 04/11/2016, tại nhà máy nhiệt điện Duyên Hải 3 mở rộng Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Số 1 phối hợp với Ban điều hành dự án tổ chức lễ phát động thi đua với các mục tiêu:
– Hoàn thành, đạt và vượt tiến độ;
– Đảm bảo chất lượng, kỹ – mỹ thuật công trình;
– Quản lý và chấp hành tuyệt đối các quy định về an toàn lao động, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ.

Thời gian thi đua từ ngày 20/10/2016  đến ngày 28/01/2017, mức tiền thưởng cho các hạng mục là 350 triệu đồng với sự tham gia của các đơn vị chủ chốt gồm: Công ty CP Miền Đông, Công ty CP Xây dựng Số một Việt Nguyên, Công ty Tân Long Việt, Công ty Thuận Xương và Công ty ECON TECH.

Phát biểu tại buổi lễ phát động thi đua, Ông Trần Mạnh Tần – Chủ tịch Công đoàn Tổng Công ty thay mặt lãnh đạo Tổng Công ty quán triệt: Sau đợt thi đua ban chỉ đạo sẽ tổ chức sơ kết, đánh giá các mục tiêu thi đua phát thưởng cho các đơn vị tùy thuộc vào mức độ hoàn thành.

Đánh giá về các mục quản lý và an toàn lao động của các đơn vị trên công trường, các đơn vị nghiêm túc chấp hành quy định an toàn lao động, không để xảy ra tai nạn lao động sẽ tổ chức tuyên dương và xét thưởng xứng đáng. Kết quả đạt được cũng là cơ sở để bình xét cuối năm cho các đơn vị.