BẢN TIN CC1

  • Home
  • CÔNG ĐOÀN CC1 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2017

CÔNG ĐOÀN CC1 TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ 2017


Công đoàn CC1 triển khai nhiệm vụ 2017
Theo báo cáo, năm 2016 là năm ghi nhiều dấu ấn đối với hoạt động của TCty cũng như tổ chức công đoàn và phong trào công nhân viên chức lao động. Trên cơ sở kết quả đã đạt được từ các năm trước nên năm qua hoạt động Công đoàn CC1 tiếp tục có nhiều khởi sắc góp phần vào sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, đời sống, vật chất cũng như tinh thần của người lao động. Cơ bản các đơn vị đều giữ được mức độ tăng trưởng sản xuất cao, góp phần đáng kể vào thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016 của toàn TCty.

Tuy nhiên, phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động Công đoàn tại một số công đoàn cơ sở vẫn còn tồn tại hạn chế, yếu kém. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ của một số Chủ tịch công đoàn cơ sở vẫn còn mờ nhạt, còn nặng về chuyên môn, sao nhãng trách nhiệm, chất lượng tổ chức Hội nghị người lao động chưa cao, kỹ năng thương lượng ký kết Thỏa ước lao động tập thể còn yếu.

Năm 2016 Công đoàn CC1 tham gia quản lý, kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ như: chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho CNVCLĐ trước và sau tết nguyên đán Đinh Dậu. Các đơn vị cơ bản đều trả đủ lương đến ngày 31/12/2016 và thưởng tối thiểu 1 tháng lương thứ 13 như Cơ quan TCty, Cty CP Xây dựng Số 5, Cty CP Thủy điện Đắk’r Tih, Cty CP Đầu tư và Xây dựng cầu Đồng Nai…
Ngoài ra, Công đoàn còn tổ chức Hội nghị CNVC, Hội nghị công nhân lao động, Đại hội cổ đông thường niên theo đúng quy định, thể hiện tính nghiêm minh, dân chủ. Đồng thời, tích cực hưởng ứng và triển khai sâu rộng các phong trào thi đua yêu nước, an toàn vệ sinh lao động…

Trên cơ sở những kết quả thực tiễn của phong trào công nhân viên chức lao động và hoạt động công đoàn năm 2016, Căn cứ vào nhiệm vụ kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của toàn TCty và Công đoàn cấp trên, Ban thường vụ Công đoàn CC1 đề ra nhiệm vụ trọng tâm năm 2017 gồm: Tham gia kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách đối với CNVCLĐ với mục tiêu “Xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, tiến bộ. Tất cả vì sự phát triển bền vững, ổn định của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động”. Xây dựng văn hóa doanh nghiệp và xây dựng thương hiệu của TCty.

Quan tâm, chăm lo đời sống, việc làm, thu nhập của đoàn viên và người lao động, đặc biệt công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, làm việc tại các công trường vùng sâu, vùng xa; Tiếp tục vận động đoàn viên và người lao động tích cực tham gia các hoạt động xã hội từ thiện do Công đoàn xây dựng Việt Nam và TCty phát động.
Đồng thời tuyên truyền giáo dục, xây dựng đội ngũ CNVCLĐ; tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, thi đua yêu nước… Tăng cường nắm bắt tình hình của các công đoàn cơ sở, trực tiếp lắng nghe ý kiến của đoàn viên và người lao động. Giải quyết kịp thời các vấn đề thuộc thẩm quyền, báo cáo, kiến nghị với cấp trên những khó khăn của đoàn viên và người lao động cũng như các doanh nghiệp trong TCty.
Cao Cường