BẢN TIN CC1

  • Home
  • CC1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017

CC1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ NGƯỜI LAO ĐỘNG NĂM 2017


(Xây dựng) – Hội nghị người lao động Tổng Công ty Xây dựng số 1- CTCP (CC1) năm 2017 vừa được tổ chức ngày 21/4 tại TPHCM. Tham dự Hội nghị có Chủ tịch HĐQT, TGĐ, Chủ tịch Công đoàn và 73 đại biểu đại diện cho 1.203 CBCNV trong toàn Tổng Công ty.
Hội nghị đã nghe báo cáo của Đoàn Chủ tịch, tiếp thu các ý kiến thảo luận của các đại biểu và thống nhất, biểu quyết thông qua các vấn như: Báo cáo Công tác nhân sự, thực hiện thỏa ước lao động tập thể, nội quy, quy chế của TCty, tình hình khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo. Bên cạnh đó, Hội nghị đã thống nhất với Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh quý I/2017, những nội dung trực tiếp liên quan đến người lao động và các giải pháp hoàn thành kế hoạch trong 9 tháng cuối năm 2017, đó là: Tập trung thực hiện đúng tiến độ các dự án chuyển tiếp từ năm 2016. Chú trọng đầu tư các dự án có hiệu quả cao. Tăng cường công tác tiếp thị, tìm kiếm dự án. Thực hiện đúng kế hoạch và có hiệu quả chương trình Tái cấu trúc CC1 với sự hỗ trợ của ADB. Tiếp tục hoàn thiện và phát triển nguồn nhân lực, tối ưu hóa bộ máy để tiết giảm tối đa chi phí quản lý. Nâng cao năng lực tài chính. Báo cáo hoạt động của Ban đại diện người lao động năm 2016. Thống nhất những kết quả kiến nghị của tập thể người lao động về các chế độ chính sách và những nội dung trực tiếp liên quan đến việc làm của người lao động, lợi ích của doanh nghiệp…
Hội nghị người Lao động CC1 năm 2017 đã bầu thành viên đại diện cho tập thể lao động tham gia đối thoại định kỳ gồm 10 CBCNV.
Hội nghị kêu gọi toàn thể cán bộ, CNVCLĐ phát huy vai trò trách nhiệm, đoàn kết, hưởng ứng tích cực các hoạt động, phong trào thi đua do Ban Tổng Giám đốc, Ban Chấp hành công đoàn phát động, góp phần thực hiện thắng lợi kế hoạch SXKD, xây dựng Tổng Công ty ngày càng phát triển.  Hội nghi6 người lao đông CC1 năm 2017 cũng đã bầu thành viên đại diện cho tập thể người lao động gồm 10 CBCNV tham gia đối thoại định kỳ với người sử dụng lao động.
Phương Mai