BẢN TIN CC1

  • Home
  • CC1 ký hợp đồng gói thầu san lấp – dự án Hạ tầng kỹ thuật và Hạ tầng xã hội Khu tái định cư Sing Việt

CC1 ký hợp đồng gói thầu san lấp – dự án Hạ tầng kỹ thuật và Hạ tầng xã hội Khu tái định cư Sing Việt


Ngày 25/9/2017, CityBuilders và CC1 đã tổ chức Lễ ký kết Hợp đồng Gói thầu San lấp thuộc Dự án Hạ tầng Kỹ thuật và Hạ tầng xã hội Khu tái định cư Sing Việt.

Dự án nằm tại huyện Bình Chánh, Tp. Hồ Chí Minh. Phạm vi công việc của Gói thầu bao gồm Phát quang, dọn dẹp mặt bằng, bóc đất hữu cơ; San lấp đến cao độ 2,1 m; Xử lý nền đường số 2 và một phần đường số 5; Quan trắc lún tổng thể. Dự kiến thời gian thi công là 12 tháng từ tháng 09/2017 cho đến tháng 9/2018 với giá trị hợp đồng gần 380 tỷ đồng.

Sau đây là một số hình ảnh của buổi lễ ký kết hợp đồng: