BẢN TIN CC1

  • Home
  • Chương trình đạo tạo quản trị dành cho cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty và các công ty thành viên

Chương trình đạo tạo quản trị dành cho cán bộ lãnh đạo Tổng Công ty và các công ty thành viên


Nhằm nâng cao năng lực quản trị doanh nghiệp, Ban Lãnh đạo Tổng Công ty đã tổ chức một chương trình đào tạo quản trị dành cho cán bộ lãnh đạo cao cấp của Tổng Công ty và các công ty thành viên trong 3 ngày từ ngày 10/11/2017 đến ngày 12/11/2017 tại Vũng Tàu. Chương trình do Công ty Tư vấn P&E Directions (Nhật Bản) đào tạo với một số nội dung chính như:

  • Hệ thống quản lý Nhật Bản và xu hướng mới
  • Kế hoạch quản lý trung hạn
  • Nhận dạng doanh nghiệp
  • Hoạt động cải tiến chất lượng của các doanh nghiệp Nhật Bản
  • Các tổng thầu ngành xây dựng Nhật Bản
  • V.v.

Chương trình đào tạo quản trị này cũng là một trong những hoạt động thuộc Chương trình Tái cấu trúc của Tổng Công ty.

Sau đây là một số hình ảnh của khóa học.