BẢN TIN CC1

  • Home

  • Lễ ký kết Thư Chấp thuận thực hiện Gói số 1 thuộc Dự án Khu Công nghiệp WHA Hemaraj 1 – Nghệ An, Việt Nam


Lễ ký kết Thư Chấp thuận thực hiện Gói số 1 thuộc Dự án Khu Công nghiệp WHA Hemaraj 1 – Nghệ An, Việt Nam


Ngày 15/11/2017, Công ty CP WHA Hemaraj Cienco4 Nghệ An và Tổng Công ty Xây dựng số 1 (CC1) tổ chức ký Lễ ký kết Thư Chấp thuận thực hiện Gói thầu số 1 – Thi công San lấp, Đê, Đường, Thoát nước thuộc Dự án Khu Công nghiệp WHA Hemaraj 1 – Nghệ An. Gói thầu này dự kiến thi công trong 390 ngày kể từ ngày Khởi Công với giá trị Hợp đồng hơn 311 tỷ đồng.

Thỏa thuận Hợp đồng đang được hai bên chuẩn bị và sẽ tiến hành ký kết trong thời gian gần nhất.