BẢN TIN CC1

  • Home
  • Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP được giao thi công dự án Nhà máy Điện mặt trời Tây Ninh (48MWac)

Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP được giao thi công dự án Nhà máy Điện mặt trời Tây Ninh (48MWac)


Công ty TNHH JGC Việt Nam (Nhà thầu chính) đã giao cho Tổng Công ty Xây dựng số 1 thi công Xây dựng Nhà máy Điện mặt trời Tây Ninh với giá trị hợp đồng ~ 212 tỷ. Dự án khởi công vào ngày 26/5/2018 và dự kiến hoàn thành vào tháng 11/2018. Dưới đây là một số hình ảnh.