BẢN TIN CC1

  • Home
  • Lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc kinh doanh cho thuê thiết bị nâng hạng nặng tại Việt Nam

Lễ ký Biên bản ghi nhớ về việc kinh doanh cho thuê thiết bị nâng hạng nặng tại Việt Nam


Vào ngày 1/11/2018 tại Văn phòng Tổng Công ty Xây dựng số 1 đã diễn ra buổi lễ ký kết biên bản ghi nhớ về việc kinh doanh cho thuê thiết bị nâng hạng nặng tại Việt Nam giữa Tổng Công ty Xây dựng số 1 và Công ty TNHH Cho thuê T.S.K Diamond (Thái Lan). Biên bản ghi nhớ là bước đầu tiên trong việc hợp tác của hai công ty để cung cấp dịch vụ cho thuê cẩu và thiết bị nâng hạng nặng cho các dự án tại Việt Nam.

Tham dự tại Lễ ký kết là các Lãnh đạo của hai công ty, ngoài ra còn có sự có mặt của đại diện của Tập đoàn Mitsubishi (Văn phòng chính) là Ông Naoki Kitamura và Mitsubishi (Văn phòng Việt Nam) – Ông Tetsu Funayama, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc và Ông Naohiko Miki, Phó Chủ tịch.

Dưới đây là một số hình ảnh của buổi lễ ký kết: