BẢN TIN CC1

  • Home
  • Tổng công ty Xây dựng số 1 trúng gói thầu 1.703 tỷ đồng tại Bình Dương

Tổng công ty Xây dựng số 1 trúng gói thầu 1.703 tỷ đồng tại Bình Dương


(BĐT) – Ban Quản lý dự án (QLDA) đầu tư xây dựng tỉnh Bình Dương vừa cho biết, Tổng công ty (TCT) Xây dựng số 1 – CTCP là nhà thầu trúng Gói thầu Thi công, cung cấp và lắp đặt các hệ thống kỹ thuật thuộc Dự án Công trình bệnh viện đa khoa 1.500 giường, với giá trúng thầu 1.703.370 triệu đồng (giá dự toán gói thầu là 1.704.567 triệu đồng, đạt tỷ lệ tiết kiệm 0,07%). (đọc tiếp..)