BẢN TIN CC1

  • Home
  • CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019

CÔNG ĐOÀN TỔNG CÔNG TY XÂY DỰNG SỐ 1 TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT NĂM 2018, TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ NĂM 2019


  Ngày 22/02/2019, tại trụ sở Tổng công ty, Công đoàn Tổng công ty Xây dựng số 1 (CC1) đã tổ chức Hội nghị Tổng kết công tác công đoàn năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019 và thực hiện tuyên dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và hoạt động Công đoàn năm 2018.

Đến dự và chỉ đạo Hội nghị có đồng chí Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam; đồng chí Lê Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị; đồng chí Lê Hữu Việt Đức, Phó Bí Thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc; đồng chí Nguyễn Công khai, Phó Bí thư Đảng ủy Tổng Công ty. Cùng 70 đồng chí là Trưởng các Phòng/Ban Tổng Công ty; Chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc các đơn vị. Các đồng chí trong Ban thường vụ, Ban chấp hành, Ủy ban kiểm tra Công đoàn Tổng Công ty, các đồng chí Chủ tịch, Phó Chủ tịch, Trưởng Ban nữ công Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Tổng Công ty.

Hội nghị đã nghe đồng chí Phan Văn Vũ, Phó Chủ tịch Công đoàn CC1 báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động công đoàn năm 2018 và triển khai nhiệm vụ năm 2019. Trong năm qua, các cấp công đoàn đã phối hợp tốt với chuyên môn, động viên CNVCLĐ tổ chức các phong trào thi đua lao động sản xuất, hoàn thành các chỉ tiêu đề ra; Tổ chức các hoạt động văn hóa, thể thao phù hợp, tạo không khí vui tươi, phấn khởi, đoàn kết; Chăm lo đời sống, thu nhập, việc làm cho người lao động, góp phần rất lớn vào hoàn thành các chỉ tiêu nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của các đơn vị và toàn Tổng Công ty.

Tổng số lao động toàn Tổng Công ty tính đến ngày 31/12/2018 là 3.193 người, trong đó nữ 559 người. Thu nhập bình quân của NLĐ tại các công đoàn cơ sở trực thuộc là 8,3 triệu đồng/người/tháng, tăng 5% so với năm 2017. Số tiền chi cho công tác xã hội từ thiện trên 2 tỷ đồng. Phát triển mới 252 đoàn viên đạt 84% kế hoạch năm, thành lập mới 01 CĐCS. Năm 2018, có 22 CĐCS đủ điều kiện xếp loại. Có 18 CĐCS vững mạnh, đạt 81%; 04 CĐCS xếp loại khá, đạt 18%, không có CĐCS yếu kém. Triển khai 22/22 công đoàn cơ sở thực hiện mở xong tài khoản tại Vietinbank và nhập dữ liệu vào phần mềm thu kinh phí công đoàn; trong đó có 17/22 đơn vị đã chuyển kinh phí công đoàn về tài khoản tập trung của tổ chức công đoàn tại Vietinbank. Hoàn thành báo cáo dự toán thu chi tài chính công đoàn năm 2019 đúng thời hạn. Công đoàn Tổng Công ty đã hoàn thành kế hoạch tài chính với CĐXDVN, đạt 100% kế hoạch năm.

Trên cơ sở kết quả đã đạt được từ các năm trước, bước sang năm 2019 hoạt động Công đoàn Tổng Công ty tiếp tục phát triển góp phần vào sự phát triển ổn định của doanh nghiệp, đảm bảo việc làm, đời sống, vật chất cũng như tinh thần của người lao động.

Một số chỉ tiêu phấn đấu: 100% các bản Thỏa ước LĐTT đã ký có nhiều nội dung có lợi hơn cho đoàn viên và người lao động; Nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp cho người lao động; Thực hiện chế độ ăn ca đối với người lao động với mức tối thiểu là 15.000 đồng/suất, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh thực phẩm; Xây dựng công đoàn cơ sở vững mạnh.

Một số đại biểu dự Hội nghị cũng đã đóng góp ý kiến cho hoạt động của công đoàn Tổng công ty và tham luận những nội dung hoạt động của công đoàn cơ sở.

Đại diện lãnh đạo Tổng Công ty, đồng chí Lê Dũng, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch Hội đồng quản trị đánh giá cao các hoạt động công đoàn đã thực hiện trong năm 2018 được thể hiện đầy đủ trong báo cáo. Lãnh đạo Tổng Công ty ghi nhận những thành tích mà công đoàn đã đạt được và mong muốn Ban Chấp hành tiếp tục phát huy trong năm 2019. Đồng chí cũng đề nghị Công đoàn Tổng Công ty cụ thể hóa chỉ tiêu 100% các bản Thỏa ước lao động tập thể đã ký có nhiều nội dung có lợi hơn cho người lao động. Trong năm 2019, Tổng công ty tổ chức kỷ niệm 40 năm ngày thành lập để đánh dấu sự phát triển của Tổng Công ty qua mỗi thời kỳ, đề nghị Công đoàn phát động các phong trào thi đua tại các dự án, công trình trọng điểm. Sau mỗi đợt thi đua phải có sơ kết, tổng kết, đánh giá để tuyên dương khen thưởng, đồng thời rút ra những bài học kinh nghiệm cho đợt phát động thi đua mới.

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, đ/c Phạm Xuân Hải, Phó Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được trong năm 2018 của Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Số 1. Đồng chí cũng thông báo nhanh các thông tin của ngành xây dựng và Công đoàn Xây dựng Việt Nam trong năm 2018 đồng thời chỉ đạo những nhiệm vụ cơ bản: Tiếp tục triển khai và cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội XIII Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Nghị quyết Đại hội IX Công đoàn Tổng Công ty; Tiếp tục triển khai Chỉ thị số 05/CT-BXD, ngày 22/12/2017 của Bộ Xây dựng về việc phát động phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành xây dựng”; Đẩy mạnh công tác truyên truyền, giáo dục, đổi mới việc tuyên truyền phù hợp với tình hình thực tế từng đơn vị và doanh nghiệp; Tiếp tục đẩy mạnh phong trào học tập nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả. Quan tâm đến phong trào thi đua trong nữ CNVCLĐ, phong trào “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”. Chủ động giới thiệu các sản phẩm, công trình chất lượng cao để đăng ký doanh nghiệp, gắn biển chào mừng 90 năm ngày thành Công đoàn Việt Nam; Tổ chức các hoạt động thiết thực, hiệu quả trong Tháng công nhân và tháng ATLĐ trong tháng 5/2019; Xây dựng công tác phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn cơ sở vững mạnh. Thực hiện tốt công tác vệ sinh an toàn lao động, tổ chức tốt phong trào “Xanh, Sạch, Đẹp – Đảm bảo ATVSLĐ”; Công đoàn Tổng Công ty chủ động tăng cường công tác tập huấn cho công đoàn cơ sở về kỹ năng, phương pháp thương lượng tập thể để tiến tới năm 2021 công đoàn cơ sở sẽ đại diện cho người lao động thương lượng với doanh nghiệp về tiền lương và khi doanh nghiệp thoái hết vốn nhà nước thì công đoàn phải thực sự là tổ chức đại diện cho người lao động.

Ghi nhận những thành tích xuất sắc của các cấp công đoàn CC1 trong năm 2018, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã trao tặng 01 cờ, 02 Bằng khen; Công đoàn Xây dựng Việt Nam trao tặng 01 Cờ thi đua và 55 Bằng khen cho các tập thể và cá nhân.

CÔNG ĐOÀN CC1

Sau đây là một số hình ảnh của Hội nghị: