BẢN TIN CC1

  • Home
  • TCTY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP: 40 năm xây dựng khát vọng Việt

TCTY XÂY DỰNG SỐ 1 – CTCP: 40 năm xây dựng khát vọng Việt


(Xây dựng) – 40 năm trước (01/10/1979), TCty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1) được thành lập. Những người đầu tiên đặt nền móng cho sự hình thành và phát triển của CC1 là các cán bộ, kỹ sư, công nhân xây dựng được điều động từ miền Bắc vào phục vụ công tác xây dựng mới và phục hồi, cải tạo những công trình được xây dựng trước năm 1975. (đọc tiếp…)