BẢN TIN CC1

  • Home
  • TP.HCM: Thông toàn tuyến metro số 1

TP.HCM: Thông toàn tuyến metro số 1


Ngày 17/2, dưới hầm ngầm tuyến metro số 1, một buổi lễ long trọng được tổ chức để đánh dấu việc phá bỏ bức tường gần 2m, vách ngăn cuối cùng của toàn tuyến metro số 1. Việc bức tường này được phá bỏ đồng thời đánh dấu việc phá bỏ giai đoạn đóng băng, đưa dự án từ giai đoạn trì trệ sang giai đoạn tăng tốc. (Xem tiếp…)