BẢN TIN CC1

  • Home
  • TỔNG CÔNG TY CC1 ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018

TỔNG CÔNG TY CC1 ĐẠT CHỨNG NHẬN ISO 45001:2018


Ngày 01/10/2020, Tổng công ty CC1 đã được cấp Chứng nhận ISO 45001:2018 công nhận hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp phù hợp với tiêu chuẩn quốc tế được đánh giá và cấp bởi Tổ chức Guardian Independent Certification (GIC) của Vương quốc Anh.

Sau hơn 9 tháng triển khai xây dựng và nâng cấp từ Hệ thống quản lý An toàn & Sức khỏe nghề nghiệp OHSAS 18001:2007, đến nay CC1 đã đi vào vận hành và duy trì hệ thống quản lý An toàn – Sức khỏe nghề nghiệp theo chuẩn ISO 45001:2018. Đây vừa là một bước cải tiến mới trong hệ thống quản lý và hoàn thành một mục tiêu trong năm 2020 của CC1, cũng là một kết quả có ý nghĩa như một lời cam kết của Lãnh đạo Tổng công ty với khách hàng và người lao động trong nỗ lực mang tới các sản phẩm và công trình có giá trị luôn đảm bảo về cả yếu tố an toàn và chất lượng nhằm thực hiện chính sách phát triển bền vững, lâu dài và toàn diện của CC1.

Ngày 07/10/2020, Đại diện của GIC tại Việt Nam đã chính thức trao Chứng nhận ISO 45001:2018 cho Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1).

Sau đây là một số hình ảnh của buổi trao nhận chứng nhận ISO 45001:2018

Chứng nhận ISO 45001:2018