BẢN TIN CC1

  • Home
  • Nhiều dự án cao tốc không có nhà đầu tư

Nhiều dự án cao tốc không có nhà đầu tư


Ít nhất bốn dự án cao tốc không có nhà đầu tư tham gia khiến đơn vị chủ quản phải đề xuất chuyển sang đầu tư công.

Tháng 11, Bộ Giao thông Vận tải đã hủy thầu hai dự án thành phần cao tốc Bắc Nam là quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu do không tìm được nhà đầu tư. Đây là 2 trong 8 dự án cao tốc Bắc Nam trước đó được Quốc hội quyết định đầu tư theo hình thức thức đối tác công tư (PPP).

Trong số 8 dự án này, hồi đầu năm, khi Bộ Giao thông Vận tải sơ tuyển nhà đầu tư, dự án Vĩnh Hảo – Phan Thiết cũng không có doanh nghiệp tham gia.

Như vậy đến nay 3 trong số 8 dự án cao tốc Bắc Nam dự kiến triển khai theo hình thức PPP đã không thu hút được nguồn lực ngoài ngân sách Nhà nước. Hồi tháng 6, Quốc hội đã quyết định chuyển dự án Vĩnh Hảo – Phan Thiết sang đầu tư công. Với dự án quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Nghi Sơn – Diễn Châu, Bộ Giao thông Vận tải đang đề xuất Chính phủ báo cáo Ủy ban Thường vụ Quốc hội xem xét chuyển sang sử dụng vốn ngân sách. (xem tiếp…)