BẢN TIN CC1

  • Home
  • “Giai đoạn phát triển mới” của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP vừa mới bắt đầu

“Giai đoạn phát triển mới” của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP vừa mới bắt đầu


Theo thông tin từ Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2020 vừa qua Bộ Xây dựng – cơ quan đại diện quản lý vốn nhà nước tại CC1 – đã hoàn thành đấu giá công khai để chuyển nhượng toàn bộ vốn nhà nước tại CC1 theo Quyết định 908/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Phương án thoái vốn nhà nước được Bộ Xây dựng phê duyệt tại Quyết định số 1355/QĐ-BXD.

Vây là tiền đề quý giá để tiếp tục xây dựng hoàn thiện quá trình cải cách doanh nghiệp có vốn nhà nước sang công ty cổ phần với vốn tư nhân hoàn toàn nhằm tạo đà cho một “giai đoạn phát triển mới” của Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.

Hòa cùng chu kỳ phát triển mới, sự chuyển giao thế hệ đã được diễn ra một cách chân tình và ấm áp. Ông Lê Dũng – Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị đã hoàn thành nhiệm vụ “cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước và thoái vốn toàn bộ vốn nhà nước” như lộ trình cam kết với cổ đông. Nhân dịp CC1 đón làn sóng trẻ và năng động của nhà đầu tư mới, Đại hội đồng cổ đông CC1 vào ngày 21 tháng 01 năm 2021 đã lựa chọn đội ngũ lãnh đạo Hội đồng quản trị với sức trẻ và nhiệt huyết phù hợp với tình hình mới, nhằm lèo lái con thuyền CC1 vượt qua những thử thách trong quá trình vươn ra biển lớn. Theo đó, Ông Nguyễn Văn Huấn được Hội đồng quản trị tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội đồng quản trị CC1. (đọc tiếp…)