BẢN TIN CC1

  • Home
  • Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ

Hội nghị sơ kết nửa nhiệm kỳ


Ngày 26/3, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Công đoàn Tổng Công ty Xây dựng Số 1 (CC1) đã tổ chức Hội nghị sơ kết giữa nhiệm kỳ nhằm tổng kết, đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ giai đoạn 2017- 2020 và xem xét, thông qua phương hướng, chỉ tiêu, nhiệm vụ giai đoạn 2020- 2022. Bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ – Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam đã tới dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Thay mặt Ban Thường vụ, bà Vũ Thị Tố Tâm – Chủ tịch Công đoàn CC1 đã báo cáo việc thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh của CC1: Trong 2 năm qua có không ít khó khăn và thách thức đan xen do ảnh hưởng của thiên tai lũ lụt, đại dịch Covid-19 bùng phát và kéo dài cho đến nay ở hầu khắp các quốc gia trên thế giới, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe con người và nền kinh tế của Việt nam nói riêng và thế giới nói chung. Tuy nhiên, với quyết tâm của Đảng ủy, HĐQT và Ban Tổng Giám đốc điều hành cùng với sự nỗ lực của cán bộ, công nhân lao động, từ Công ty mẹ đến các Công ty con và Công ty liên kết đều thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh.

Cụ thể năm 2019 là năm đầu CC1 tiến hành tái cấu trúc doanh nghiệp theo hướng tập trung vào các ngành nghề kinh doanh chính, những lĩnh vực thế mạnh của đơn vị. Sau khi tái cấu trúc, đời sống, việc làm của người lao động vẫn ổn định. Tình hình sản xuất kinh doanh của toàn Tổng Công ty vẫn giữ được nhịp độ và tăng trưởng. Đặc biệt là sự đoàn kết, gắn bó và sự tin tưởng của người lao động vào lãnh đạo Tổng Công ty ngày càng được củng cố và nâng cao. Đời sống của 4.005 người lao động (554 lao động nữ) luôn được cải thiện cả về vật chất lẫn tinh thần, 3.090 lao động được đóng Bảo hiểm xã hội, thu nhập bình quân 12.600.000 đồng/người/tháng.

Bên cạnh đó, hàng năm Công đoàn Tổng Công ty CC1 cũng như các công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện chế độ, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến người lao động NLĐ, bổ sung và hoàn thiện các nội quy, quy chế, Điều lệ của các Công ty có liên quan đến quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động theo Bộ Luật Lao động mới. Đồng thời, triển khai, hướng dẫn khen thưởng phong trào thi đua “Tổ chức tốt hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động ngành Xây dựng” theo Chỉ thị số 05/CT-BXD ngày 22/12/2017 của Bộ trưởng Bộ Xây dựng.

Ngoài ra, Công đoàn Tổng Công ty CC1 tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền nâng cao nhận thức cho đoàn viên và người lao động về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước; tuyên truyền, quán triệt thực hiện Nghị quyết Đại hội công đoàn các cấp. Tuyên truyền về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Trong đó, tập trung tuyên truyền kỷ niệm ngày thành lập Công đoàn Việt Nam, Chương trình “Nâng cao hiệu quả việc thực hiện các nhiệm vụ đại diện cho người lao động, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của đoàn viên và người lao động giai đoạn 2018-2023”. Tiếp tục tổ chức các hoạt động tuyên truyền phòng chống ma túy, phòng chống HIV/AIDS, phòng chống tác hại của thuốc lá, tuyên truyền nâng cao nhận thức về cách mạng công nghiệp lần thứ 4 và phong trào học tập suốt đời của công nhân lao động.

Trong nửa nhiệm kỳ qua, được sự quan tâm chỉ đạo của Đảng ủy Tổng Công ty CC1 và Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam, Công đoàn Tổng Công ty luôn bám sát nhiệm vụ trọng tâm của Nghị quyết Đại hội IX đề ra là tập trung chỉ đạo các công đoàn cơ sở thực hiện tốt mục tiêu kế hoạch được giao. Ban Thường vụ, Ban chấp hành luôn bám sát cơ sở để chỉ đạo và tham gia tổ chức các phong trào thi đua nhất là các công trình trọng điểm. Qua phong trào thi đua lao động sản xuất và hoạt động công đoàn được tổ chức cho thấy công nhân lao động phấn khởi, tin tưởng vào sự lãnh đạo của cấp uỷ Đảng, chính quyền nhằm tạo ra khí thế trong sản xuất hoàn thành các mục tiêu tiến độ đề ra. Đó là: “Tranh thủ sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng và Công đoàn cấp trên; sự phối hợp tạo điều kiện của các cấp chính quyền; đồng thời tiếp tục đề cao tinh thần trách nhiệm của cán bộ công đoàn. Phối hợp tốt với chuyên môn tạo ra sự đồng thuận xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa. Vì mục tiêu phát triển của doanh nghiệp, vì việc làm, đời sống của người lao động; Đổi mới nội dung, phương pháp tổ chức và hoạt động; gắn hoạt động của Công đoàn với nhiệm vụ chính trị của đơn vị. Công tác hướng dẫn, chỉ đạo cần sát thực tế, có trọng tâm, trọng điểm, thường xuyên kiểm tra, tổng kết, rút kinh nghiệm”.

Phát huy những kết quả đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ qua, nhiệm vụ và giải pháp chủ yếu của những năm còn lại của nhiệm kỳ 2017-2022. Công đoàn Tổng Công ty CC1, chú trọng đến các công tác bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp và chăm lo đời sống công nhân lao động. Cụ thể: “Thứ nhất, chỉ đạo các công đoàn cơ sở phối hợp với chính quyền thực hiện tốt Quy chế dân chủ trong đơn vị nhằm phát huy vai trò, trách nhiệm của công nhân lao động, mỗi đoàn viên phải là hạt nhân tích cực trong việc nâng cao ý thức và kỷ luật lao động trong đơn vị. Thứ hai, cập nhật và cung cấp văn bản, tài liệu kịp thời cho cán bộ công đoàn nghiên cứu, tìm hiểu các chế độ, chính sách của Nhà nước để làm tốt vai trò bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp đối với công nhân lao động. Thứ ba, chăm lo thiết thực đời sống vật chất và tinh thần cho công nhân lao động với phương châm “Quyền lợi đảm bảo, phúc lợi cao hơn”, hỗ trợ kịp thời công nhân lao động có hoàn cảnh khó khăn, nhất là những công nhân lao động bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19, động viên khen thưởng kịp thời thành tích học tập các cháu là con công nhân lao động. Thứ tư, tiếp tục thực hiện phong trào thi đua “tổ chức hơn nữa điều kiện sống và làm việc của cán bộ, công nhân viên chức, người lao động Ngành Xây dựng”, chú trọng đảm bảo điều kiện ăn, ở, sinh hoạt của người lao động tại các công trường. Thứ năm, thực hiện Nghị quyết 7c/NQ-BCH ngày 25/02/2016 của Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam về chất lượng bữa ăn ca của người lao động, tăng cường kiểm tra giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩmThứ sáu, tăng cường các hoạt động xã hội, từ thiện, nhân đạo, đền ơn đáp nghĩa, tương thân tương ái trong công nhân lao động thông qua các chương trình “Mái ấm công đoàn”, Quỹ xã hội từ thiện…”.

Đồng thời phối hợp với lãnh đạo đơn vị và các đoàn thể khác tổ chức các phong trào thi đua với nội dung, hình thức phong phú, sinh động, có sức hấp dẫn để người lao động tham gia và tự thấy đó là nhu cầu của bản thân trong công tác và đời sống hàng ngày. Tiếp tục triển khai phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”. Thực hiện có hiệu quả cuộc vận động “Tổ chức tốt điều kiện sống và làm việc cho công nhân lao động ngành Xây dựng” và cuộc vận động “Xây dựng lực lượng công nhân lao động ngành Xây dựng đáp ứng tình hình mới” theo hướng cụ thể, phù hợp với từng đối tượng, từng vị trí công tác. Tham gia viết và gửi bài tuyên truyền trên “Bản tin Công đoàn xây dựng Việt Nam”. Đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, nâng cao năng lực tham mưu, thường trực của Văn phòng Công đoàn Tổng Công ty; làm tốt công tác kiểm tra, giám sát, công tác sơ tổng kết định kỳ; thực hiện cải cách thủ tục hành chính; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và tin học hoá hoạt động của các cấp công đoàn nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của Ban chấp hành và các công đoàn cơ sở; tăng cường kỷ cương, kỷ luật và trách nhiệm của mỗi đoàn viên đối với tổ chức Công đoàn và đơn vị.

Phát biểu tại Hội nghị, bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ – Chủ tịch công đoàn Xây dựng Việt Nam ghị nhận và biểu dương những thành tích mà Công đoàn Tổng Công ty CC1 đã đạt được trong nửa đầu nhiệm kỳ, đồng thời chỉ đạo tiếp tục củng cố, kiện toàn và nâng cao chất lượng hoạt động của công đoàn các cấp. Chú trọng phát huy vai trò tham mưu cho Ban chấp hành, Ban Thường vụ công đoàn các cấp phát triển các phong trào, các cuộc vận động trong công nhân lao động.

Đặc biệt đối với lao động nữ cần tổ chức tuyên truyền, học tập, quán triệt và triển khai sâu rộng pháp luật, chính sách, chế độ liên quan đến nữ công nhân lao động; Nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong nữ công nhân lao động, nâng cao chất lượng phong trào thi đua “Giỏi việc nước, đảm việc nhà” trong công nhân lao động; tổ chức tốt các hoạt động về truyền thống của phụ nữ nhân dịp ngày Quốc tế Phụ nữ 8/3, Ngày thành lập Hội liên hiệp phụ nữ Việt Nam 20/10, Ngày gia đình Việt Nam 28/6, các hoạt động về giới, sức khoẻ sinh sản, gia đình.

Không những thế, Công đoàn CC1 cần quan tâm hơn nữa đến các hoạt động cải thiện điều kiện chăm sóc, nuôi dạy và học tập của con đoàn viên, người lao động. Thực hiện tốt các hoạt động khuyến khích con đoàn viên, người lao động vượt khó, học giỏi.
Đối với công tác kiểm tra cần tập trung kiểm tra việc thực hiện Điều lệ Công đoàn hàng năm, ngăn ngừa, phát hiện và kiểm tra kịp thời khi có dấu hiệu vi phạm. Thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra cùng cấp, tăng cường kiểm tra cấp dưới. Tiếp tục đổi mới phương pháp hoạt động của ủy ban kiểm tra, nâng cao chất lượng các cuộc kiểm tra; lựa chọn nội dung kiểm tra phù hợp, có trọng tâm, trọng điểm; bảo đảm nguyên tắc và quy trình kiểm tra.

Chủ động xây dựng chương trình, kế hoạch triển khai việc thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ mà đại hội đã đề ra, xác định rõ nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung chỉ đạo thực hiện trong từng giai đoạn, thời gian, tránh dàn trải, chú trọng tổng kết thực tiễn, xây dựng mô hình và có biện pháp thiết thực, phát huy tích cực, sáng tạo của đội ngũ cán bộ công đoàn, trí tuệ toàn thể đoàn viên công đoàn trong các hoạt động công đoàn, tranh thủ sự lãnh đạo của Đảng uỷ; sự phối hợp với chính quyền nâng cao hiệu quả phong trào công nhân lao động và hoạt động công đoàn.

Cuối cùng bà Nguyễn Thị Thuỷ Lệ – Chủ tịch Công đoàn Xây dựng Việt Nam kêu gọi toàn thể cán bộ, công nhân lao động đoàn kết, phát huy truyền thống, nắm bắt thời cơ, vượt qua thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ mà Hội nghị đã thông qua.

Theo Báo Xây dựng