BẢN TIN CC1

  • Trang chủ
  • BẦU BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CC1

BẦU BỔ SUNG PHÓ CHỦ TỊCH CÔNG ĐOÀN CC1


Thực hiện Điều lệ Công đoàn Việt Nam và công văn số 133/CĐXD-ToC-KT ngày 28/3/2023 của Công đoàn Xây dựng Việt Nam về việc kiện toàn Ban Chấp hành Công đoàn Tổng công ty Xây dựng số 1.

Được sự đồng ý của Ban Thường vụ Công đoàn Xây dựng Việt Nam và Đảng ủy Tổng công ty Xây dựng số 1, ngày 31/3/2023 tại Tổng công ty Xây dựng số 1- CTCP, Ban chấp hành Công đoàn Tổng công ty đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11 để bầu bổ sung Ủy viên Ban Chấp hành, Ủy viên Ban Thường vụ và chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn CC1 khóa IX, nhiệm kỳ 2017-2023.

Hội nghị Ban Chấp hành lần thứ 11, Khóa IX (Mở rộng)

Trên cơ sở đề án nhân sự, 100% đại biểu dự hội nghị nhất trí, biểu quyết, bầu bà Trương Thùy Lê Huy tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức danh Phó Chủ tịch Công đoàn CC1 khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Bà Trương Thùy Lê Huy – Tân Phó Chủ tịch Công đoàn CC1 khóa IX, nhiệm kỳ 2018 – 2023 nhận hoa từ Ban Chấp hành

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Trương Thùy Lê Huy cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng của Đảng ủy, sự tín nhiệm của các đồng chí trong Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn CC1 khóa IX. Trên cương vị công tác mới, tân Phó Chủ tịch Công đoàn CC1 hứa sẽ tiếp tục phấn đấu, nâng cao trình độ, cùng tập thể Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Công đoàn CC1 đề ra các giải pháp thực hiện thắng lợi nghị quyết đại hội công đoàn các cấp.