BẢN TIN CC1

  • Trang chủ
  • LÃNH ĐẠO CC1 CÙNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO HIỆN TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐOẠN QUY NHƠN – CHÍ THẠNH VÀ ĐOẠN CHÍ THẠNH – VÂN PHONG

LÃNH ĐẠO CC1 CÙNG BỘ GIAO THÔNG VẬN TẢI KIỂM TRA, CHỈ ĐẠO HIỆN TRƯỜNG DỰ ÁN XÂY DỰNG CÔNG TRÌNH ĐƯỜNG CAO TỐC BẮC – NAM PHÍA ĐÔNG GIAI ĐOẠN 2021-2025 ĐOẠN QUY NHƠN – CHÍ THẠNH VÀ ĐOẠN CHÍ THẠNH – VÂN PHONG


Ngày 26.5.2023, Lãnh đạo CC1 cùng Đoàn công tác của Bộ Giao thông vận tải (GTVT) do Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy và Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm làm Trưởng đoàn đã đến kiểm tra, chỉ đạo hiện trường Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh – Vân Phong.

Hiện nay, CC1 cùng các nhà thầu liên danh đang tham gia 4 Dự án thành phần thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025 gồm:

  • Dự án cao tốc thành phần đoạn Cần Thơ – Hậu Giang gói XL01 với giá trị gói thầu là 7.966 tỷ đồng;
  • Dự án cao tốc thành phần đoạn Hậu Giang – Cà Mau gói XL03 với giá trị gói thầu là 3.334 tỷ đồng;
  • Dự án cao tốc thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh gói 11-XL với giá trị gói thầu là 3.690 tỷ đồng;
  • Dự án cao tốc thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong gói thầu XL02 với giá trị gói thầu là 4.440 tỷ đồng.

Qua nghe báo cáo và kiểm tra hiện trường toàn tuyến, Đại diện Bộ GTVT cho biết các gói thầu của Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh – Vân Phong cơ bản đã đáp ứng tiến độ đề ra. Những công việc khó như đắp đất, nền của toàn tuyến cơ bản đã xong; giải phóng mặt bằng tuyến chính cũng cơ bản đáp ứng yêu cầu.

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy đến kiểm tra, chỉ đạo hiện trường Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh

Thứ trưởng Nguyễn Danh Huy động viên, chúc mừng tới các kỹ sư, công nhân đạt tiến độ thi công Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh 

Trong buổi làm việc, Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đề nghị cần tập trung quyết liệt, bằng mọi giá các nhà thầu phải tập trung lực lượng, đẩy mạnh công tác giải ngân, tranh thủ thời tiết thuận lợi để triển khai thi công bám tiến độ đề ra. Ban quản lý dự án tiếp tục sát sao, không chủ quan trong quá trình thực hiện Dự án.

Thứ trưởng Nguyễn Duy Lâm đến kiểm tra, chỉ đạo hiện trường Dự án xây dựng công trình đường cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021-2025 đoạn Chí Thạnh – Vân Phong

Trước đó, ngày 25.5.2023, đoàn công tác CC1 do ông Lê Bảo Anh – Tổng Giám đốc làm Trưởng đoàn đã xuống kiểm tra Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh và đoạn Chí Thạnh – Vân Phong thuộc Dự án xây dựng công trình đường bộ cao tốc Bắc – Nam phía Đông giai đoạn 2021 – 2025, đồng thời thăm hỏi, động viên người lao động trên công trường.

Ông Lê Bảo Anh – Tổng Giám đốc CC1 dẫn đầu Đoàn công tác kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong

Đoàn công tác CC1 kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần đoạn Chí Thạnh – Vân Phong

Để chuẩn bị cho các Dự án trọng điểm này, CC1 đã sẵn sàng nguồn nguyên vật liệu; hệ thống máy móc thiết bị đạt tiêu chuẩn cùng nguồn nhân sự quản lý có chuyên môn, kinh nghiệm cao với nỗ lực hoàn thành công trình đúng tiến độ, đảm bảo chất lượng, an toàn vệ sinh và môi trường xanh tại công trình.

Đoàn công tác CC1 kiểm tra tiến độ thi công Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh

Đoàn công tác CC1 chụp ảnh lưu niệm cùng Ban điều hành Dự án thành phần đoạn Quy Nhơn – Chí Thạnh tại công trường