BẢN TIN CC1

  • Home
  • Ông Lê Bảo Anh

Ông Lê Bảo Anh


Ông Lê Bảo Anh tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kỹ sư xây dựng và tham gia vào CC1 đến nay được 16 năm. Với xuất phát điểm là cán bộ kỹ thuật tại phòng Quản lý dự án, bằng năng lực và kinh nghiệm, ông được Tổng công ty tin tưởng bổ nhiệm làm Trợ lý Tổng Giám đốc, Trưởng phòng Đầu tư và được bổ nhiệm vị trí Phó Tổng giám đốc từ tháng 12/2020.