BẢN TIN CC1

  • Home
  • Ông Nguyễn Văn Huấn

Ông Nguyễn Văn Huấn


Ông Nguyễn Văn Huấn đã có hơn 10 năm là Chủ tịch HĐQT tại các doanh nghiệp Địa ốc, Bất động sản. Tại phiên họp Đại hội cổ đông bất thường ngày 21/01/2021 Ông được bổ nhiệm là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP.