BẢN TIN CC1

  • Home
  • Ông Nguyễn Văn Ngọc

Ông Nguyễn Văn Ngọc


Ông Nguyễn Văn Ngọc có hơn 15 năm làm việc trong ngành xây dựng, đặc biệt là quản lí lĩnh vực M&E và xây dựng công trình dân dụng. Với chuyên môn cao, hiện tại Ông được sự tín nhiệm của Tổng Công ty trong vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Cung ứng và Kinh doanh vật tư.

Bên cạnh đó, Ông Nguyễn Văn Ngọc còn giữ chức vụ Chủ Tịch HĐQT công ty TNHH Bê tông đúc sẵn Vina –PSMC, thành viên Hội Đồng Quản Trị Công ty Cổ Phần Xây Dựng số 1-Việt Quang.