BẢN TIN CC1

  • Home
  • Công ty cổ phần Top American Việt Nam và người có liên quan là ông Nguyễn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị CC1) đăng ký bán 12.100.000 cổ phiếu CC1.

Công ty cổ phần Top American Việt Nam và người có liên quan là ông Nguyễn Văn Huấn (Chủ tịch Hội đồng quản trị CC1) đăng ký bán 12.100.000 cổ phiếu CC1.