BẢN TIN CC1

  • Home
  • CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc và người có liên quan là ông Nguyễn Văn Bình (Thành viên Hội đồng Quản trị CC1) đăng ký bán 20.900.000 cổ phiếu.

CTCP Đầu tư Xây dựng Tuấn Lộc và người có liên quan là ông Nguyễn Văn Bình (Thành viên Hội đồng Quản trị CC1) đăng ký bán 20.900.000 cổ phiếu.