BẢN TIN CC1

  • Trang chủ
  • ĐHĐCĐ CC1: THÔNG QUA KẾ HOẠCH LƠI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021 CỦA CÔNG TY MẸ LÀ 300 TỶ ĐỒNG, GẤP 6 LẦN SO VỚI NĂM TRƯỚC

ĐHĐCĐ CC1: THÔNG QUA KẾ HOẠCH LƠI NHUẬN SAU THUẾ NĂM 2021 CỦA CÔNG TY MẸ LÀ 300 TỶ ĐỒNG, GẤP 6 LẦN SO VỚI NĂM TRƯỚC


Để chung tay với cả nước tăng cường phòng, chống dịch Covid-19 đang diễn biến hết sức phức tạp trên nhiều tỉnh thành, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, Ban Lãnh  đạo CC1 quyết định thay đổi kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2021 sang hình thức trực tuyến. Đây được xem là hình thức mới, được áp dụng lần đầu tiên cho doanh nghiệp.
Sáng nay, ngày 26/6/2021, Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP (Mã chứng khoán CC1-UPCoM) đã tổ chức thành công phiên họp trực tuyến ĐHĐCĐ thường niên năm 2021. Toàn thể Đại hội đã biểu quyết tán thành với tỷ lệ hầu như đạt tuyệt đối 100%, để thông qua 16 báo cáo và tờ trình tại Đại hội. Trong đó, Cổ đông quan tâm nhiều nhất là kế hoạch tăng vốn điều lệ và kế hoạch kinh doanh và trả cổ tức năm 2021.
Số vốn điều lệ tăng thêm trong năm 2021 gần như gấp đôi so với vốn điều lệ hiện tại, từ 1.100 tỷ đồng dự kiến tăng lên thành 3.260 tỷ đồng, bao gồm việc trả cổ tức năm 2020 bằng cổ phiếu, phát hành cho cổ đông hiện hữu và cổ phiếu ESOP cho người lao động.
Doanh thu thuần của Công ty mẹ trong năm 2021 dự kiến là 5.550 tỷ đồng, tăng 11% so với năm trước, nhưng “khủng” hơn là mục tiêu lợi nhuận sau thuế là 300 tỷ đồng, gấp gần 6 lần so với năm trước. Cổ tức bằng tiền mặt và/hoặc bằng cổ phiếu là 8%, gấp đôi so với năm trước.
Được biết, trong bối cảnh muôn vàn khó khăn của năm 2020 bởi tác động của đại dịch Covid-19, mặc dù CC1 – công ty mẹ vẫn đạt được kế hoạch đặt ra với doanh thu thuần là 5.019 tỷ, nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ đạt 47 tỷ, bằng 84% kế hoạch.
Tại Đại hội, Chủ tịch Hội đồng Quản trị CC1 – Ông Nguyễn Văn Huấn cũng đã tái khẳng định tầm nhìn dài hạn của CC1 đến năm 2025, sẽ hướng đến là một doanh nghiệp đầu tư và xây dựng thuộc nhóm các doanh nghiệp hàng đầu tại Việt Nam, và trở thành nhà thầu thi công quốc tế chuyên nghiệp, trước mắt là tại khu vực Đông nam Á. Vì vậy, năm 2021 sẽ được xem là năm bản lề cho một tiến trình phát triển mới.
Nhằm hiện thực hoá tầm nhìn này, CC1 phải triển khai quyết liệt và đồng bộ 06 nhóm giải pháp gồm: (1) Kiện toàn cơ cấu tổ chức và chuẩn hóa chính sách đãi ngộ, thu hút và giữ nhân tài; (2) Nâng cao năng lực tài chính; (3) Đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹ thuật, công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động quản trị doanh nghiệp; (4) Triển khai thành công giải pháp ERP để giảm thiểu tối đa chi phí, nâng cao năng suất lao động, tối ưu hoá lợi nhuận trong đầu tư và sản xuất, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh; (5) Xây dựng và phát triển thương hiệu; và (6) Thực hiện đầy đủ trách nhiệm xã hội.
Các nhà đầu tư và người lao động của CC1 tin tưởng rằng Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2026 sẽ kế thừa và phát huy hơn nữa những truyền thống tốt đẹp để đưa con thuyền CC1 tiến nhanh, tiến xa và tiến mạnh hơn nữa trên con đường vươn ra biển lớn, sẵn sàng đương đầu với phong ba, bão tố, để có thể cạnh tranh một cách sòng phẳng với các tập đoàn xây dựng hàng đầu trên thế giới./.
Ông Nguyễn Văn Huấn – Chủ tịch HĐQT – Chủ toạ

Ông Lê Hữu Việt Đức Tổng Giám đốc – Thành viên

Ông Lê Bảo Anh Phó Tổng Giám đốc – Thành viên


Ông Nguyễn Văn Huấn Chủ tịch HĐQT – Chủ toạ phát biểu bế mạc đại hội.