BẢN TIN CC1

  • Home
  • Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu tham gia đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ ven biển đoạn từ Km1293+500 trên Quốc lộ 1A và cầu Bình Bá đến phía Bắc cầu An Hải thuộc địa phần Tp Tuy Hòa

Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận chủ trương cho phép nghiên cứu tham gia đầu tư Dự án Đầu tư xây dựng Tuyến đường bộ ven biển đoạn từ Km1293+500 trên Quốc lộ 1A và cầu Bình Bá đến phía Bắc cầu An Hải thuộc địa phần Tp Tuy Hòa