BẢN TIN CC1

  • Home
  • Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư Nhá máy cung cấp nước sạch tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang theo hình thức đối tác công tư (PPP)

Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận chủ trương nghiên cứu dự án đầu tư Nhá máy cung cấp nước sạch tại huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang theo hình thức đối tác công tư (PPP)