BẢN TIN CC1

  • Home
  • Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận phê duyệt phương án thoái vốn của CC1 tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long theo hình thức tổ chức bán đấu giá công khai thông qua Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh

Nghị quyết: HĐQT thống nhất chấp thuận phê duyệt phương án thoái vốn của CC1 tại Công ty CP Xây dựng và Kinh doanh nhà Cửu Long theo hình thức tổ chức bán đấu giá công khai thông qua Công ty CP Chứng khoán Bảo Minh