BẢN TIN CC1

  • Home
  • Nghị Quyết HĐQT về bầu ông Nguyễn Văn Huấn là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.

Nghị Quyết HĐQT về bầu ông Nguyễn Văn Huấn là Chủ tịch HĐQT Tổng Công ty Xây dựng số 1 – CTCP nhiệm kỳ 2021-2026.