BẢN TIN CC1

  • Home
  • Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận cho Công ty Đường Ven biển Hải Phòng (HPRC) vay 1200 tỷ đồng

Nghị quyết HĐQT về việc chấp thuận cho Công ty Đường Ven biển Hải Phòng (HPRC) vay 1200 tỷ đồng