Công ty cổ phần Đầu tư Thái Bình – Cầu Nghìn

Địa chỉ : Số 01 Trần Phú, Trần Hưng, Thái Bình
Điện thoại : +84.227.626.8868

Công ty TNHH Đầu tư BT Cam Lộ – Túy Loan

Địa chỉ: Tầng 5, Số 7 Xã Đàn, P.Phường Liên, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội