Cảng cá Trần Đề

Chủ đầu tư BQLDA Cảng cá Trần Đề
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng  
Vị trí Tỉnh Sóc Trăng
Giá trị 31,78  tỷ đồng
Tiến độ 2002