Cảng container quốc tế SP-SSA

Chủ đầu tư  SSA
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Vị trí tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu
Giá trị 645,9 tỷ đồng
Tiến độ 2011-2012