Lấn biển, xây dựng Khu đô thị mới thị xã Rạch Giá (giai đoạn 1)

Chủ đầu tư BQL DA LBXD Khu đô thị mới TX Rạch Giá
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng San lấp mặt bằng
Vị trí Tỉnh Kiên Giang
Giá trị 22,35  tỷ đồng
Tiến độ 2003 - 2004

 

Thi công san lấp, xây dựng bờ kè bằng cừ ván bê tông