Nhà máy Bột ngọt Vedan

Chủ đầu tư Công ty TNHH Vedan Việt Nam
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Vị trí Tỉnh Đồng Nai
Giá trị 152,76 tỷ đồng
Tiến độ 1993-1994

Nhà xưởng - Trạm điện - Nhà văn phòng - Nhà bảo vệ - Tường rào - Bể chứa nước ngầm - Đường nội bộ.