Nhà máy sữa Vinamilk

Chủ đầu tư Công ty CP Sữa Việt Nam-Vinamilk 
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Vị trí Bến Cát - Tỉnh Bình Dương
Giá trị 206,8 tỷ đồng
Tiến độ 2011-2013

 

Tổng diện tích dự án 40 ha, xây dựng xưởng chế biến, chiết rót, kho bao bì, kho nguyên liệu, nhà văn phòng, khu phụ trợ, đường, sân bãi container, bể nước, nhà xe, cổng, hàng rào …