Nhà ở cao tầng 5B3 – Dự án xây dựng khu nhà ở thuộc khu tái định cư Đông Hội

Chủ đầu tư Eurowindow
Đơn vị thi công Tổng công ty xây dựng số 1 (CC1)
Hình thức hợp đồng Xây lắp
Phạm vi công việc Thi công phần móng, tầng hầm, thân thô và hoàn thiện
Vị trí TP. Hà Nội
Giá trị  
Tiến độ 2017-2020