Điều lệ và quy định

UPCOM: CC1
11.4
Thay đổi
  0.5 (4.59%)

  • Vốn hóa thị trường (tỷ đồng):
    3,616.25
  • Khối lượng giao dịch
    16,008

  • KLGD khớp lệnh trung bình 10 phiên:
    5,118
  • 1 ngày 1 tháng 3 tháng 6 tháng 1 năm 3 năm Tất cả