Đầu tư

Lễ ký kết hợp tác giữa Tổng công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1) và tỉnh Sóc Trăng

Sáng ngày 28/04/2022, Chủ tịch UBND tỉnh Sóc Trăng Trần Văn Lâu đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác đầu tư giữa UBND tỉnh Sóc Trăng với Tổng công ty Xây dựng số 1 – CTCP (CC1). Sự kiện diễn ra nằm trong hoạt động của buổi Hội nghị xúc tiến đầu tư năm […]