Ông Nguyễn Việt Hùng

Tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh tại Đại Học Công Nghệ Hoàng Gia Melbourne-Úc, Ông Nguyễn Việt Hùng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài Chính-Đầu Tư, điển hình trong Tổ chức tư vấn cho các Tập Đoàn đầu tư trong nước và quốc tế trong lĩnh vực như […]

Ông Nguyễn Văn Ngọc

Ông Nguyễn Văn Ngọc có hơn 15 năm làm việc trong ngành xây dựng, đặc biệt là quản lí lĩnh vực M&E và xây dựng công trình dân dụng. Với chuyên môn cao, hiện tại Ông được sự tín nhiệm của Tổng Công ty trong vị trí Phó Tổng Giám đốc phụ trách Khối Cung […]

Ông Hoàng Trung Thanh

Xuất phát từ Kỹ sư làm việc tại Phòng Kỹ thuật đấu thầu, Phòng Kỹ thuật thi công. Đến năm 2003, Ông được bổ nhiệm Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án Khí điện đạm Cà Mau. Đến năm 2005, Ông giữ vai trò Phó Giám đốc Ban Điều hành dự án Cầu Thủ […]