Ông Nguyễn Việt Hùng

Tốt nghiệp Thạc Sỹ Quản Trị Kinh Doanh tại Đại Học Công Nghệ Hoàng Gia Melbourne-Úc, Ông Nguyễn Việt Hùng có nhiều năm kinh nghiệm quản lý trong lĩnh vực Tài Chính-Đầu Tư, điển hình trong Tổ chức tư vấn cho các Tập Đoàn đầu tư trong nước và quốc tế trong lĩnh vực như […]